Hvem er vi

Hvemevi

Advokat Svein I. Johansen

Advokat Svein I. Johansen tok juridisk embetseksamen i 1994 med selskapsrett og skatterett som spesialfag.

Arbeidserfaring etter endt utdanning:

  • assistent hos Krigsadvokatene i Sør-  Norge/Generaladvokaten
  • politijurist (politifullmaktig og –adjutant hos Bodø  Politidistrikt og Sarpsborg Politidistrikt)
  • dommerfullmektig i Orkdal sorenskriverembete  1997-1999
  • advokatfullmektig og senere ansatt advokat hos Advokatfirmaet Kristoffersen, Lillegraven, Skjønberg  & Dahlback ANS siden høsten 1999.
  • selvstendig advokat siden januar 2001

Advokat Svein I. Johansen har i tillegg siden 2001 drevet et eget advokatkontor i Rakkestad.

I tillegg til ren advokatvirksomhet er advokat Johansen engasjert som foretningsfører for sameier. Han sitter også i flere styrer.