banner

OM OSS

Advokatene i Vægtergården bistår næringsdrivende, private og ulike foreninger. Vi tar oppdrag over hele landet, likevel slik at kjerneområdet er Østfold. Advokatene i Vægtergården har siden 1990 holdt til i tradisjonsrike og trivelige lokaler i Gamlebyen i Fredrikstad.

Vår filosofi er å yte juridiske tjenester av høy kvalitet, med rask oppfølgning og til en rimelig pris. Vi driver både rådgivningstjenester og sakførsel.

Advokat Svein I. Johansen tok juridisk embetseksamen i 1994 med selskapsrett og skatterett som spesialfag.

 • Arbeidserfaring etter endt utdanning:
 • Assistent hos Krigsadvokatene i Sør- Norge/Generaladvokaten
 • Politijurist (politifullmektig og –adjutant hos Bodø Politidistrikt og
 • Sarpsborg Politidistrikt)
 • Dommerfullmektig i Orkdal sorenskriverembete 1997-1999
 • Advokatfullmektig og senere ansatt advokat hos Advokatfirmaet Kristoffersen, Lillegraven, Skjønberg & Dahlback ANS siden høsten 1999.
 • Selvstendig advokat og eget advokatkontor siden januar 2001

I tillegg til ren advokatvirksomhet er advokat Johansen engasjert som forretningsfører for sameier. Han sitter også i flere styrer.

VI TILBYR

Juridisk bistand og rådgivning innenfor blant annet disse områdene

 • null
  Ektefellers og samboeres rettslige og økonomiske forhold
 • null
  Skilsmisse, samlivsbrudd og økonomisk skifte
 • null
  Barn (fordeling og samvær)
 • null
  Farskapstester
 • null
  Barnevern (bistår privar part)
 • null
  Arv, testament og skifte av dødsbo
 • null
  Fast eiendoms rettsforhold (overdragelse, festeforhold, bruksrettigheter, m.m.)
 • null
  Overskjøte eiendom
 • null
  Mangler ved fast eiendom, reklamasjoner (avhendingstvist)
 • null
  Kontraktsrett, entreprise og håndverkertjenester
 • null
  Foreningssaker
 • null
  Strafferett og førerkortsaker
 • null
  Kvinnemishandling og bistandssaker
 • null
  Erstatningsrett/ trygderett/ pasientskade
 • null
  Inkasso, inndrivning gjeld, gjeldsforhandlinger
 • null
  Sakførsel og prosess
 • null
  Fri rettshjelp-saker

Gratis henvendelse

Gratis-henvendelse imge

Dersom du ”bare har et spørsmål” eller lurer på om du har en sak og ønsker å få avklart det raskt, gir vi gratis advokatbistand på telefon innenfor et tidsrom av 15 minutter. Henvendelsen kan godt være anonym.

Vi gir samme tjeneste på e-mail.

På denne tiden klarer vi erfaringsvis å besvare de fleste henvendelser av denne typen.

Selv om vi så langt ikke har avvist noen, ser vi helst at tjenesten begrenses til personer fra Østfold.

KONTAKT OSS

For de som er kjent i Gamlebyen kan det tillegges at kontoret ligger til høyre straks man kommer bilveien inn i Gamlebyen, og vis-a-vis lekeparken på Vollen og Voldporten.Det er lett adkomst til kontoret direkte fra gaten.Det er gratis timesparkering ved kontoret (langs motsatt side av gaten i forhold til kontorets inngang.) Jeg bistår også klienter i Rakkestad gjennom Advokatvakten i samarbeid med Rakkestad kommune

Advokatene i Vægtergården

Postadresse:
Postboks 13
1629 Gamle Fredrikstad

 

Besøksadresse:
Voldgt. 10/11
1632 Gamle Fredrikstad

Telefon: 69 35 71 00
Telefax: 69 35 71 10

 

E-post: johansen@vektergaarden.no